NIE DLA SMOGU TAK DLA WĘGLA

Już uchwalone Uchwały Antysmogowe (Krakowska, Małopolska, Śląska) pokazują, iż Sejmiki Wojewódzkie – mocno dopingowane przez lobby gazowe działające pod płaszczykiem organizacji ekologicznych i przy braku odpowiedniej wiedzy z zakresu kosztów ogrzewnictwa indywidualnego – narzucają mieszkańcom rozwiązania w wyniku których węgiel może podrożeć do 50%, a ceny kotłów węglowych wzrosną nawet 8-krotnie. Problem ten dotknie ponad 3,5 mln gospodarstw domowych ogrzewających się paliwami węglowymi.
Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych województwach Sejmiki, będą kopiować nietrafione rozwiązania z województw, w których Uchwały Antysmogowe już wprowadzono.
Dlatego koniecznie podpisz petycję:
NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA  http://polski-wegiel.pl/sejmiki-tresc-petycji/

Petycję kierujemy do wszystkich Sejmików Wojewódzkich – tam gdzie Uchwały Antysmogowe już obowiązują domagamy się ich korekty, w pozostałych województwach żądamy rozwiązań będących realnym kompromisem uwzględniającym poprawę jakości powietrza i realia ekonomiczne mieszkańców.


1. Skuteczne egzekwowanie zakazu spalania śmieci

Polskie prawo zakazuje spalania śmieci, jednak zakaz ten nie jest skutecznie egzekwowany. Szacuje się, że w kotłach przydomowych spala się rocznie około 1 mln ton śmieci, co skutkuje emisją niebezpiecznych, często rakotwórczych substancji do atmosfery.
W związku z tym, iż śmieci spalane są w kotłach węglowych, za emisję z ich spalania obwiniany jest węgiel. Dlatego ŻĄDAMY SKUTECZNEGO EGZEKWOWANIA ZAKAZU SPALANIA ŚMIECI
i podjęcia we wszystkich województwach działań edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych na temat zakazu spalania śmieci.


2. Zakaz spalania mułu, flotu i węgla brunatnego w kotłach domowych

Pełni troski o zdrowie ludzkie i czystość powietrza domagamy się również WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA MUŁU, FLOTU i WĘGLA BRUNATNEGO – najbardziej emisyjnych paliw węglowych – w kotłach małej mocy. Paliwa te powinny być spalane wyłącznie w specjalnie do tego celu przystosowanych instalacjach przemysłowych.


3. Uwzględnienie elektrofiltrów w uchwałach antysmogowych

Istniejące i projektowane Uchwały Antysmogowe wykluczają możliwość stosowania elektrofiltrów montowanych na kominie. Jest to najnowocześniejsze oraz najprostsze i najtańsze rozwiązanie techniczne, w zakresie poprawy jakości powietrza eliminujące do 95% pyłów. Elektrofiltry zyskały już dużą popularność w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja gdzie z powodzeniem są użytkowane. Natomiast polskie Uchwały Antysmogowe eliminują je, co wskazuje na brak racjonalności przy doborze rozwiązań antysmogowych. DOMAGAMY SIĘ ZAAKCEPTOWANIA W UCHWAŁACH ANTYSMOGOWYCH, WSZELKICH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, W TYM ELEKTROFILTRÓW, POZWALAJĄCYCH OSIĄGNĄĆ WYMAGANE UCHWAŁĄ POZIOMY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA.


4. Dobry miał nie jest zły

Z niepopartych żadnymi badaniami powodów Sejmiki, nie rozumiejąc specyfiki sortymentowej wrzucają miały węglowe i muły do jednego worka. A przecież miał to tylko drobniejsza frakcja węgla. Coraz popularniejsze są nawet kotły 5 klasy na miały węglowe. DLATEGO ŻĄDAMY OPRACOWANIA ZAPISÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH, TAK ABY NIE ELIMINOWAŁY Z UŻYCIA SORTYMENTU MIAŁOWEGO.


5. Kotły 3 klasy – są OK

Nieuzasadniony jest widoczny w Uchwałach, zachwyt kotłami klasy 5. Sejmiki Wojewódzkie narzucają najdroższe możliwe rozwiązanie – kotły 5 klasy, a w przypadku woj. małopolskiego jeszcze droższe – Ekoprojekt. Oznacza to 5-8 krotny wzrost kosztu zakupu kotła. Dodatkowo kotły 5 klasy wymagają wyselekcjonowanych, droższych ekogroszków, co oznaczać będzie wzrost kosztu węgla od 30 do 50% Zupełnie wystarczający byłby standard na poziomie 3 klasy – kocioł połowę tańszy od kotła 5 klasy. Tym samy budżetem możnaby więc sfinansować 2 x więcej kotłów z korzyścią dla środowiska i bez nadmiernego obciążenia dla naszych portfeli. ŻĄDAMY POSTAWIENIA MINIMALNYCH PARAMETRÓW EMISYJNOŚCI KOTŁÓW NA POZIOMIE KLASY 3.


6. Kotły zasypowe – są OK

Z jakiegoś powodu Sejmiki Wojewódzkie nie akceptują kotłów zasypowych, nawet gdy są to kotły 3, 4 lub 5 klasy, dopuszczają więc do użycia wyłącznie kotły z automatycznym podawaniem węgla. Nawet restrykcyjna Dyrektywa Unijna Ekoprojekt, dopuszcza zarówno kotły z automatycznym podawaniem paliwa (bardzo drogie w zakupie – ok 15 000 zł, ze względów technologicznych wymagające paliwa o niskiej spiekalności, którego na rynku jest mniej,
a więc paliwa relatywnie drogiego 800-950 zł/t), jak i kotły z ręcznym podawaniem paliwa (znacznie tańsze w zakupie – ok. 5 000 zł, zasilane powszechnie dostępnymi na rynku paliwami węglowymi w cenie 600-700 zł/t). Dlatego DOMAGAMY SIĘ ZAAKCEPTOWANIA W UCHWAŁACH ANTYSMGOWOCH TAKŻE KOTŁÓW Z RĘCZNYM PODAWANIEM PALIWA.


7. Wsparcie finansowe – jest niezbędne

Polacy wydają średnio na energię i ciepło 12% swego budżetu domowego, wobec 6% w UE. W większości krajów UE za granicę ubóstwa energetycznego przyjmuje się wydatki na poziomie 10%. W latach 2005–2010 średnio około 22% ludności Polski, czyli około 8,6 mln osób, nie było w stanie podołać kosztom ogrzewania mieszkań zimą w stopniu, który zapewniałby komfort cieplny. Uchwały Antysmogowe tylko te koszty zwiększają. Organizacje ekologiczne, cytują w mediach teoretyczną liczbę 45 000 osób umierających w Polsce przedwcześnie każdego roku z powodu smogu. Podobna lub większa liczba osób będzie umierać z powodu ubóstwa energetycznego po wprowadzeniu uchwał. Ponadto, mamy uzasadnione obawy, że wysokie ceny ogrzewania (kocioł + paliwo) doprowadzą do efektów odwrotnych od oczekiwanych. Obniżenie kosztów ogrzewania nastąpi poprzez spalanie śmieci, co spowoduje zwiększenie zanieczyszczenia powietrza. Wobec powyższego, ŻĄDAMY ZAPEWNIENIA WSPARCIA FINANSOWEGO W ZAKUPIE KOTŁA I DOSTOSOWANIU INSTALACJI DO WARUNKÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH, OD 50% DO 100% WARTOŚCI INWESTYCJI, NIE MNIEJ NIŻ 5 000 ZŁ.
Gdzie mogę podpisać petycję?

W zbieraniu podpisów pod petycją uczestniczą wszyscy członkowie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla – 120 firm, niemal 350 składów węgla na terenie kraju (Członkowie Izby) oraz wiele innych wspierających petycję składów opału.
 

nasze biuro

nasze biuro

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
"DONEX" Donocik Spółka jawna


ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów

tel./fax: (033) 853 28 64
biuro@donex.com.pl